İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Sözlük >

Terim :  

 

A  B  C  Ç  D  E  F  G-Ğ  H  I-İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Terim Hukuki Karşılığı
Yerleşme alanı dışı (iskan dışı) alan Her ölçekteki imar planı sınırı, yerleşik alan sınırı, belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarlarının dışında kalan alanlardır.
Yerli istekli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri ifade eder.
Yeşil alanlar Toplumun yararlanması için ayrılan oyun bahçesi, çocuk bahçesi, dinlenme, gezinti, piknik, eğlence ve kıyı alanları toplamıdır. Metropol ölçekteki fuar, botanik ve hayvan bahçeleri ile bölgesel parklar bu alanlar kapsamındadır.
Yeterli Kontrol (Adequate Control) Yeterli Kontrol (Adequate Control): Planlama ve organizasyonun, risklerin etkin şekilde yönetilmesi ve idarenin hedef ve amaçlarına verimli ve ekonomik bir şekilde ulaşması yönünde makul bir güvence sağlayacak tarzda yönetim tarafından gerçekleştirilmesidir. (http://www.internalaudit.bham.ac.uk/audit/glossary)
Yeterli Kontrol (Adequate Control): Yeterli Kontrol (Adequate Control): Yönetişim/Kurumsal Yönetim (Governance): İdarenin amaçlarına ulaşmaya yönelik olarak, üst yönetim, yönetim kurulu ve denetim kurulu tarafından, idare faaliyetlerinin yönlendirilmesi, yönetilmesi ve gözlenmesi gayesiyle uygulanan yapı ve süreçlerin bir birleşimidir. (http://www.internalaudit.bham.ac.uk/audit/glossary)
Yol ekseni Yolu tam ortasından kesen çizgi.
Yol fazlası Gerek arsa ve arazi düzenlemesinde ve gerekse parsel bazında imar uygulamalarında düzenleme ortaklık payı veya terk olarak kamuya bırakılan alanların daha sonra imar planında yapılan tadilat veya değişiklikler ile konut alanına isabet eden kısımlarına yol fazlası denir.
Yoldan ihdas Arsa ve arazi düzenlemesinde tescil dışı kadastro yollarının imar adalarına isabet ederek yol vasfını kaybetmesi ile oluşan alanlara yoldan ihdas denir.
Yönetim birimleri Kıyıda yapılması zorunlu olan ve üst yapı gerektiren yapıların ihtiyacı olan idare binası ile personele hizmet veren yemekhane, WC, duş birimleridir.
Yönlendirici Kontroller (Directive Controls) Yönlendirici Kontroller (Directive Controls): İstenen bir sonucun meydana gelmesine sebep olan veya meydana gelmesini destekler mahiyetteki kontrollerdir. (http://www.internalaudit.bham.ac.uk/audit/glossary)
Toplam Terim: 495 Gösterilen: 481-490
Sayfa: 1 2 ... 47 48 49 50 « »
 

 

 
  Son eklenen terimler
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.