İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Sözlük >

Terim :  

 

A  B  C  Ç  D  E  F  G-Ğ  H  I-İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Terim Hukuki Karşılığı
Taban alanı Yapının parsele oturacak bölümünün yatay, izdüşümünde kaplayacağı alandır. Bahçede yapılan eklenti ve müştemilat taban alanı içinde sayılır.
Taban alanı kat sayısı (TAKS) Taban alanının parsel alanına oranıdır.
Tabii zemin Arazinin hafredilmemiş ve doldurulmamış halidir
Tahsis cetveli Kadastro veya varsa imar parsellerinin hangi imar adalarına gittiğini gösteren cetveldir.
Takaddüm Hakkı: Maden hakkı için ilk müracaat edene tanınan öncelik.
Taksir Ruhsat alanlarının bu Kanun gereğince küçültülmesi.
Tarafsızlık/Nesnellik (Objectivity) Tarafsızlık/Nesnellik (Objectivity): Kişisel çıkarlarınn veya başkalarının etkisi altında kalmaksızın, incelenmekte olan faaliyet veya süreçle bağlantılı bütün hususları dikkate alan ve görüşlerin nesnel delillere dayanarak oluşturulmasını ifade eden zihinsel bir durumdur. İç denetçi görüşlerini, değerlendirmelerini ve tavsiyelerini sunarken gereken mesleki tarafsızlığı göstermelidir. (İngiltere Merkezi İdarelerinde İç Denetçilere Yönelik Meslek Ahlak Kuralları)
Tarihi sit Önemli tarihi olayların cereyan ettiği ve bu sebeple korunması gerekli yerleri ifade eder.
Tarım arazileri Toprak, topoğrafya ve diğer ekolojik özellikleri bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi için uygun olan ve halihazır bu amaçla kullanılan veya ekonomik olarak imar, ıslah ve ihya edilerek bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi için uygun hale dönüştürülebilen arazilerdir.
Tarım arazileri sınıfı Doğal özellikleri ve yapılan tarım şekline göre; nitelikleri Bakanlıkça belirlenen Mutlak Tarım Arazileri, Özel Ürün Arazileri, Dikili Tarım Arazileri, Marjinal Tarım Arazilerini ifade eder.
Toplam Terim: 46 Gösterilen: 1-10
Sayfa: 1 2 3 4 5 « »
 

 

 
  Son eklenen terimler
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.