İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Sözlük >

Terim :  

 

A  B  C  Ç  D  E  F  G-Ğ  H  I-İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z 

Terim Hukuki Karşılığı
Ebadlı kroki Ada ve paftası üzerinden alınan veya daha önce tespit edilmiş olan yüzölçümlerinin yazılı olduğu krokidir.
Ekonomik cevher Günün teknik ve ekonomik şartlarında kârlı olarak değerlendirilebilecek cevher.
Ekonomiklik (Economy) Ekonomiklik (Economy): Bir faaliyetin planlanmış sonuçlarına ya da çıktılarına ulaşmak için, uygun düzeydeki kaliteyi de gözeterek, kullanılan kaynakların maliyetini en aza indirilmesidir. Diğer bir ifadeyle, en uygun girdinin en düşük maliyetle temin edilmesidir. (İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik)
Elektrik tesisat projesi Mimari projeye uygun olarak, elektrik mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen elektrik iç tesisatı (kuvvetli ve zayıf akım) ile makina mühendisiyle birlikte hazırlanan asansör projeleridir. İdare, yapının özelliğine göre bu projelerden gerekli olanları ister.
Elektronik eksiltme Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatların veya belirli teklif unsurlarına ilişkin yeni değerlerin bir elektronik araç marifetiyle otomatik değerlendirme metotları kullanılarak yeniden değerlendirilmesi ve sıralandırılması şeklinde tekrar eden işlemleri ifade eder.
Elektronik Kamu Alımları Platformu İdareler ile kamu alımları sürecine taraf olanların bu sürece ilişkin işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebilecekleri ve Kurum tarafından yönetilen elektronik ortamı ifade eder.
EMİSYONLAR Yakıt ve benzerlerinin yanmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle, maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve bu gibi diğer mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticilerdir. Emisyonların belirtilme-sinde kullanılan tanım ve birimler Ek 1’de verilmiştir.
Emsal, inşaat alanı kat sayısı Yapı inşaat alanının imar parseli alanına oranıdır.
Enerji alım ve enerji satış anlaşmaları Enerji alım ve enerji satış anlaşmaları: (Değişik: 9/7/2008-5784/1. md.) Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketinin; mevcut sözleşmeler kapsamında TEAŞ'dan ve TEDAŞ'dan devralacağı anlaşmalarla Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi tarafından imzalanabilecek anlaşmaları,
Esaslı tadilat Yapılarda taşıyıcı unsuru etkileyen ve/veya inşaat alanını ve ruhsat eki projelerini değiştiren işlemlerdir. Esaslı tadil, ruhsata tabidir.
Toplam Terim: 14 Gösterilen: 1-10
Sayfa: 1 2 « »
 

 

 
  Son eklenen terimler
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.