İdare Hukuku  Haberler
Hahha
Uyuşmazlığın işlem tarihinde yürürlükte bulunan yasa maddesi uyarınca değerlendirilmesi
Bursa (İstinaf) Bölge İdare Mahkemesi kapandı. HSYK kararına göre idari yargıda İstinaf mahkeme sayısı 7'ye indirildi. Kararın yarın ki Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor
Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, imar planının sonradan iptali, inşaatın ruhsat ve eklerine aykırı olmadığı, inşaat açısından kazanılmış hakkın varlığı
Yapı ruhsatı, tek bir parselde yükseklik artışı, imar planı tadilatı, kazanılmış hak.