İdare Hukuku  Haberler
Uyuşmazlığın işlem tarihinde yürürlükte bulunan yasa maddesi uyarınca değerlendirilmesi
Bursa (İstinaf) Bölge İdare Mahkemesi kapandı. HSYK kararına göre idari yargıda İstinaf mahkeme sayısı 7'ye indirildi. Kararın yarın ki Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor
Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, imar planının sonradan iptali, inşaatın ruhsat ve eklerine aykırı olmadığı, inşaat açısından kazanılmış hakkın varlığı
Yapı ruhsatı, tek bir parselde yükseklik artışı, imar planı tadilatı, kazanılmış hak.
10 m. İmar yolu, nazım imar planına uyma zorunluluğu, planların birlikteliği
İmar para cezası, temel para cezası, artırım oranları, yapı tatil tutanağı.
İmar para cezası hesabı, yapı inşaat alanı, yapı maliyet birim fiyatı
İmar para cezası, yapı denetim şirketinden hizmet alınmaksızın inşai faaliyete devam edilmesi.
İmar para cezasında temel para cezası, artırım oranları, idari eylem ve işlem niteliğinde yargı kararı
idari para cezası, cezaların şahsiliği ilkesi, dava dilekçesinin iptali
Çevre düzeni planı, nazım imar planı, uygulama imar planı, hiyerarşik planlama ilişkisi.
Çevre düzeni planı, nazım imar planı, uygulama imar planı, hiyerarşik planlama ilişkisi.
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 21 Aralık 2015
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, duruşmalı işler
İmar para cezası, tekerrür, etkileme alanı, yıkım kararı, muvafakat alınmama