İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

imar planı değişikliği istemlerinin idarelerce çevredeki nüfus, yoğunluk ve donatı dengesi yönünden irdelenmesi gerekir

3194 sayılı Yasa’nın 13. maddesinin 1. fıkrası Anayasa Mahkemesi’nin 29.12.1999 günlü, E:1999/33, K:1999/51 sayılı kararıyla iptal edilmesi nedeniyle, yürürlükte olmamakla birlikte henüz iptal edilen hükümler yerine, yeni bir düzenleme getirilmemiş olması nedeniyle, ilgililerin imar planı değişikliği istemlerinin idarelerce çevredeki nüfus, yoğunluk ve donatı dengesi yönünden irdelenmesi gerektiği ve planlamanın genel ilkeleri dikkate alınarak, uyuşmazlık konusu taşınmazın ayrıldığı amaç için ihtiyaç bulunmadığı sonucuna varıldığı takdirde, plan değişikliği yapılmasının mümkün olduğu hakkında.
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 23.10.2008 tarih ve E:2005/2154, K:2008/1839 sayılı kararı.
DD.Yıl 39 Sayı 121  2009 sayfa 33

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.