İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi (parselasyon)yapılmadan, kamulaştırma yapılamayacağına yönelik bir sınırlama bulunma

Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi (parselasyon)yapılmadan, kamulaştırma yapılamayacağına yönelik bir sınırlama bulunmadığından; kanunlarla sınırlama bulunmayan bir hususun yorum yoluyla sınırlandırılmasında ve kamulaştırma yetkisinin daraltılmasında, hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.
 
Danıştay Altıncı Dairesinin 14.3.2008 gün ve E:2006/720, K:2008/1720 sayılı kararı.
 
DD. Yıl 39, Sayı 120, 2009, Sayfa:206.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.