İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Parselasyon sınırının tespitinde belediye encümeni yetkilidir

Parselasyon sınırının tespitinde belediye encümeni yetkili olduğundan, belediye meclisince parselasyon sırının tespitine ilişkin işlemde yetki yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı  hakkında.
Danıştay Altıncı Dairesinin 23.1.2009 gün ve E:2008/10824, K:2009/608 sayılı kararı.
 
DD. Yıl 39, Sayı 121, 2009, Sayfa:251

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.