İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Koruma Kurulu kararlarına karşı iptal davası açılmış olması halinde, koruma kurulunca aynı konu hakkında yeni bir karar alınması

Koruma Kurulu kararlarına karşı iptal davası açılmış olması halinde, idare mahkemesince görüşülmesi sonuçlanmadan, koruma kurulunca aynı konu hakkında yeni bir karar alınmasının, yargı organını etkileme anlamı taşıyabileceği gerekçesiyle, konun idare mahkemesince karar alınıncaya kadar ertelenmesi gerektiği yolundaki  Koruma Yüksek Kurulu kararı gereği, yeni alınan karar nedeniyle davanın konusuz kaldığından bahsedilemeyeceği, dava konusu parselin I. Derece sit alanı niteliği taşıyıp taşımadığının saptanması gerektiği hakkında.olmadığı
 
Danıştay Altıncı Dairesinin 28.10.2008 gün ve E:2006/7285, K:2008/7181 sayılı kararı.
 
DD. Yıl 39, Sayı 121, 2009, Sayfa:239.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.