İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Kamu Görevlileri (Memur) Hukuku > Devlet Memurlarının Atanma ve Tayinleri > Tedviren görevlendirme > İçtihat

İlçe Sağlık Grup Başkanlığında görevli çevre sağlığı teknisyeninin belediye meclisi kararı ile belediyede geçici görevle zabıta memuru olarak görevlendirilmesi

İlçe Sağlık Grup Başkanlığında görevli çevre sağlığı teknisyeninin belediye meclisi kararı ile belediyede geçici görevle zabıta memuru olarak görevlendirilip görevlendirilemeyeceği zabıta kıyafeti giyip giyemeyeceği ve zabıta memuruna verilen fazla çalışma ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacağına ilişkin mütalaa. (5.1.2001)
 
İlçe Sağlık Grup Başkanlığında görevli Çevre Sağlık Teknisyeninin belediyede zabıta memuru olarak görevlendirilmesi; belediyede boş bir zabıta memuru kadrosu olması ve Zabıta Personeli Yönetmeliğinde zabıta memuru olmak için öngörülen nitelikleri taşıması halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesine göre vekaleten veya bu Kanunun Ek 8 ve 9 uncu maddeleri uyarınca geçici süreli görevlendirilmesi mümkün olup, zabıta memuru olarak vekaleten veya geçici süreli görevlendirilen personelin zabıta kıyafeti giymesine engel bir hususta bulunmamaktadır.
 
20.12.2000 tarih ve 4611 sayılı 2001 Mali Yılı Bütçe Kanununun 54 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 8 ve 9 uncu maddesine göre geçici süreli görevlendirilenlere bu Kanunun K Cetvelinin III Fazla Çalışma Ücretinin B. Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti başlıklı 4 üncü maddesine göre fazla çalışma ücreti ödenebilir. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesine göre vekaleten görevlendirilenlere ise 2001 Mali Yılı Bütçe Kanununun 54 üncü maddesine göre fazla çalışma ücreti ödenmemesi gerekmektedir.
 
Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde; İlçe Sağlık Grup Başkanlığında görevli çevre sağlık teknisyeninin belediyenizde zabıta memuru olarak geçici görevlendirilmesi için; belediyenize ait boş bir zabıta memuru kadrosunun olması, geçici görevlendirilecek kişinin Zabıta Personel Yönetmeliğindeki zabıta memuru olmak için öngörülen şartları taşıması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesine göre vekaleten veya yine bu Kanunun Ek 8 ve 9 uncu maddelerine göre geçici süreli görevlendirilmesi halinde zabıta kıyafeti giyebileceği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 8 ve 9 uncu maddesine göre geçici süreli görevlendirilme olduğunda 2001 Mali Yılı Bütçe Kanununun 54 üncü maddesine göre fazla çalışma ücreti ödenebileceği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesine göre vekaleten görevlendirmede ise fazla çalışma ücreti ödenemeyeceği mütalaa edilmektedir.
 
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
İstihdam fazlası personel belirlenirken, hizmet gerekleri dışında bir amacın güdülmemesi; sicil, liyakat, hizmet süresi gibi nesnel ölçütlerin esas alınması gerekir.
Disiplin suçu nedeniyle, geçici görevlendirme yoluna gidilmesinde; geçici görevlendirmenin amacına uygunluk bulunmamaktadır.
Sendika şubelerinin, sendika üyelerini temsil yetkisinin bulunmadığı hakkında.
Muayyen tarifeli taşıtların bulunduğu bir yerin denetimiyle görevlendirilen müfettişlere gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan taşıtlara ait ücretin ve diğer giderlerine karşılık olacak gerçek masrafın karşılanmasının esas olduğu ve ödeme için bu hususu açıklayan belgelerin idareye sunulması gerektiği halde, Sivas esnaf ve sanatkarlar odaları birliğinden alınan ve yol masrafına ilişkin rayiç bedeli içeren bölgeye dayanılarak ödeme yapılmasına hükmeden mahkeme kararının kanun yararına bozulması gerektiği hk.

Tedviren görevlendirme

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.