İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Bir alanın mevzi imar planı ile planlanabilmesi için her tür ölçekteki plan sınırları dışında bulunması gerekir

Bir alanın mevzi imar planı ile planlanabilmesi için her tür ölçekteki plan sınırları dışında bulunması gerektiği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunan alanlarda mevzi imar planı yapılmasının mümkün olmadığı, mevzi imar planın, söz konusu alanda nazım imar planı bulunmadığı gerekçesiyle planlama hiyerarşisine aykırı olarak yapıldığından bahsedilemeyeceği hakkında.
 
Danıştay Altıncı Dairesinin 07.11.2008 gün ve E:2006/7940, K:2008/7501 sayılı kararı.
 
DD. Yıl 39, Sayı 121, 2009, Sayfa:246.
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.