İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Belediyece yapılan imar planları ve imar uygulamaları sonucunda, idari hizmetlerin karşılığı olarak, herhangi bir bedel istenmesinde mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmadığı

Belediyece yapılan imar planları ve imar uygulamaları sonucunda, kişilere ait taşınmazların değer kazandığı gerekçesiyle, idari hizmetlerin karşılığı olarak, belediye tarafından belirlenen tarifeye dayanılmak suretiyle herhangi bir bedel istenmesinde mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.
 
Danıştay Sekizinci Dairesinin 16.3.2009 gün ve E:2009/852, K:2008/1870 sayılı kararı.
 
DD. Yıl 39, Sayı 121, 2009, Sayfa:285.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.