İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

1/5000 ölçekli nazım imar planları ilanı gereken genel düzenleyici işlemdir.

İmar planları yargısal içtihatlarla ilanı gereken genel düzenleyici işlem olarak kabul edilmiş bulunmazsı nedeniyle, uygulama işlemi olduğu öne sürdülerek işlemin dayanağı imar planının iptalinin istenilmesi halinde planların uygulama işlemlerinin kapsamının ve buna göre de dava açma sürelerinin belirlenmesi gerekmektedir.
Bu durumda, davacının inşaat ruhsatı verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin belediye başkanlığı işleminin, 1/5000 ölçekli imar planının uygulama işlemi niteliğinde olup olmadığı hususu irdelenerek nazım imar planı değişikliğe ilişkin dava da süre aşımı bulunup bulunmadığının araştırılması gerekmektedir.
Öte yandan, inşaat ruhsatının 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca verildiği husus da dikkate alınarak sözkonusu alanda bir uygulama imar planı bulunup bulunmadığı hususu araştırılmak suretiyle ulaşılacak sonuca göre dava konusu inşaat ruhsatı isteminin reddine ilişkin işlem hakkında yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.
Danıştay 6. Dairesi’nin 19.2.2010 tarih ve E:2008/455, K:2010/1577 sayılı kararı.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.