İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Kamu Mali Yönetimi > 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
Kanun Numarası : 5018
Kabul Tarihi  : 10/12/2003
Resmî Gazete : 24.12.2003/25326
 
  1)
K.No. 5263/1.12.2004
(9.12.2004/25665
RG)
2)
K.No. 5273/8.12.2004
(15.12.2004/25671
RG)
3)
K.No. 5286/13.1.2005 
(28.1.2005/25710
RG)
4)
K.No. 5335/21.4.2005
(27.4.2005/25798
RG)
5)
K.No. 5345/5.5.2005 
(16.5.2005/25817
RG)
6)
K.No. 5429/10.11.2005
(18.11.2005/25997
RG)
7)
K.No. 5431/10.11.2005
(18.11.2005/25997
RG)
8)
K.No. 5436/22.12.2005
(24.12.2005/26033
RG)
9)
K.No. 5467/1.3.2006
(17.3.2006/26111
RG)
10)
K.No.5628/25.4.2007
(4.5.2007/26512
RG)
11)
K.No. 5662/17.5.2007
(29.5.2007/26536
RG)
12)
K.No. 5765/22.5.2008
(31.5.2008/26892
RG)
13)
K.No. 5793/24.7.2008
(6.8.2008/26959
RG)
14)
K.No. 5917/25.6.2009
(10.7.2009/27284
RG)

 

 
  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Alt Başlıklar
Taşınır ve taşınmaz işlemleri
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Kamu Maliyesi
Hazine Birliği
Mali saydamlık
Hesap verme sorumluluğu
Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme
Bakanların ve Üst Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu
Bütçe türleri ve kapsamı
Bütçe ilkeleri
Gelir ve giderleri etkileyecek kanun tasarıları
Merkezî yönetim bütçe kanununun kapsamı
Orta vadeli program, malî plan ve bütçe hazırlama rehberi
Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanması
Merkezî yönetim bütçe kanun tasarısının sunulması
Merkezî yönetim bütçe kanun tasarısının görüşülmesi
Ödeneklerin kullanılması
Ödenek aktarmaları
Merkez dışı birimlere ödenek gönderme
Yedek ödenek
Örtülü ödenek
Kamu yatırım projeleri , Yüklenmeye girişilmesi, Ertesi yıla geçen yüklenme, Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler, Bütçelerden yardım yapılması
Bütçe politikası, gelir ve giderlerin izlenmesi
Harcama yetkisi ve yetkilisi
Harcama talimatı ve sorumluluk
Giderin gerçekleştirilmesi
Ödenemeyen giderler ve bütçeleştirilmiş borçlar
Ön ödeme
Gelirlerin Toplanması, Gelir politikası ve ilkeleri
Özel gelirler
Bağış ve yardımlar
Faaliyet raporları
Kesin hesap kanunu
Genel uygunluk bildirimi
Taşınır ve taşınmaz edinme
Taşınır ve taşınmaz satışı
Taşınmaz tahsisi
Mal yönetiminde etkililik ve sorumluluk
Muhasebe sistemi
Kayıt zamanı
Kamu gelir ve giderlerinin yılı ve mahsup dönemi
Malî İstatistikler
İç kontrolün tanımı
İç kontrolün amacı
İç Kontrolün yapısı ve işleyişi
Ön malî kontrol
Malî hizmetler birimi
Muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları
Muhasebe yetkilisinin nitelikleri ve atanması
İç denetim
İç denetçinin görevleri
İç denetçinin nitelikleri ve atanması
İç Denetim Koordinasyon Kurulu
İç Denetim Koordinasyon Kurulunun görevleri
Dış denetim
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştayın denetlenmesi
Ödenek üstü harcama
Kamu zararı
Yetkisiz tahsil ve ödeme
Para cezaları ve yetkili merciler
Zamanaşımı
Maliye Bakanlığınca yürütülecek hizmetler
Kamu idarelerinin sorumluluğu
Sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idareler
Kurumlardan alınacak hasılat payı
Kamu alacaklarının silinmesi
5018 sayılı Kanun ile ilgili Maliye Bakanlığının yetkisi
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler, Geçici Maddeler ve Yürürlük
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.