İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  İmar Hukuku > İmar hukuku soru ve cevaplar

İmar hukuku soru ve cevaplar

 

 
  İmar hukuku soru ve cevaplar Alt Başlıklar
Mera alanlarında planlama yapılabilir mi?
1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında kalan alanlarda uygulamalar nasıl yapılacaktır?
Belediyelerin imar planlarının uygulanmasında merkezi idarenin müdahalesi uygun mudur?
Yapı kullanma izin belgesi olmadan elektrik ve su bağlanabilir mi
Yeniden ruhsat verilirken harçlar da herhangi bir iskonto yapılır mı?
Yapı Kullanma izin belgeleri için harç alınması zorunlu mudur?
Yapı ruhsatı iptal edilirse; yapı ruhsat harcı yapı sahibine geri ödenir mi?
Ruhsat aldığı halde 5 yıllık ruhsat süresi içerisinde tamamlanamayan ve ruhsat yenilemesi yapılmayan yapılarda yeniden ruhsat verilirken harç alınır mı?
Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı inşaatlarda Türk Ceza Kanununun 184’e göre Savcılığa intikali hangi aşamada olmalı?
Ruhsatsız yapılara verilen bir aylık süre içinde eksiklerin tamamlamasına çalışan yapı sahibi bu süreçte inşaatını da devam ettirmek istiyor.
Yıkımı kimin yapması gerekir?
Fenni mesuller mesuliyet üstlendikten sonra kamuda çalışmaya başladığında mesuliyeti devam eder mi?
İnşaatlarda fenni mesul bulundurma zorunlu mudur?
: Fenni mesullerin ne gibi sorumlulukları vardır?
Yapı kullanma izni bulunmayan yere işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilebilir mi
Hazine arazisi üzerine ev yapanlar ecrimisil kâğıdı getirdiğinde su abonesi yapılabilir mi?
Yapı ruhsatı verilirken inşaat, tesisat ve elektrik projelerinin ilgili meslek odalarına onaylattırılması zorunlu mudur?
Yapı kullanma izni verilirken SGK’dan borcu yoktur yazısı alınması zorunlu mudur?
Yapı kullanma izni hangi şartlarda verilir?
Geçici ruhsat nasıl verilir? Hangi durumlarda uygulanır?
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.