İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  İdari Yargılama Usulü Kanunu Rehberi > Mahkeme davanın devamı sırasında yeniden posta ücreti isteyebilir mi ? Bu ücret yatırılmazsa ne olur ?

Mahkeme davanın devamı sırasında yeniden posta ücreti isteyebilir mi ? Bu ücret yatırılmazsa ne olur ?

Mahkeme davanın devamı sırasında yeniden posta ücreti isteyebilir mi ? Bu ücret yatırılmazsa ne olur ?
 
Dava açıldıktan sonra posta ücretinde tebliğ işlemlerinin yapılmasını engelleyecek şekilde azalma olması halinde, otuzgün içinde posta ücretinin tamamlanması daire başkanı veya görevlendireceği tetkik hakimi, mahkeme başkanı veya hakim tarafından ilgiliye tebliğ olunur. Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği takdirde bildirim aynı şekilde bir daha tekrarlanır. Posta ücreti süresi içinde tamamlanmazsa dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir. Bu kararın tebliği tarihinden başlayarak üç ay içinde, noksanı tamamlanmak suretiyle yeniden işleme konulması istenmediği takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir ve davacıya tebliğ olunur. (2577/6-5) Bu tebligat re'sen genel bütçeden yapılır. (2577/6-6)

 

 
  Mahkeme davanın devamı sırasında yeniden posta ücreti isteyebilir mi ? Bu ücret yatırılmazsa ne olur ? Alt Başlıklar
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.