İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  İdari Yargılama Usulü Kanunu Rehberi > İdari yargıda kararlar nasıl yazılır ?

İdari yargıda kararlar nasıl yazılır ?

İdari yargıda kararlar nasıl yazılır ?
 
İdari yargı yerlerince verilen kararlarda :
a- Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları yahut unvanları ve adresleri, (2577/24- a)
b- Davacının ileri sürdüğü olayların ve dayandığı hukuki sebeplerin özeti istem sonucu ile davalının savunmasının özeti, (2577/24- b)
c- Danıştay’da görülen davalarda tetkik hakimi ve savcının ad ve soyadları ile düşünceleri, (2577/24- c)
d- Duruşmalı davalarda duruşma yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise hazır bulunan taraflar ve vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadları, (2577/24- d)
e- Kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçesi ve hüküm; tazminat davalarında hükmedilen tazminatın miktarı, (2577/24- e)
f- Yargılama giderleri ve hangi tarafa yükletildiği, (2577/24- f)
g- Kararın tarihi ve oybirliği ile mi, oyçokluğu ile mi verildiği, (2577/24- g)
h- Kararı veren mahkeme başkan ve üyelerinin veya hakiminin ad ve soyadları ve imzaları ve varsa karşı oyları, (2577/24- h)
ı- Kararı veren dairenin veya mahkemenin adı ve dosyanın esas ve karar numarası, (2577/24- ı)
Belirtilir.

 

 
  İdari yargıda kararlar nasıl yazılır ? Alt Başlıklar
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.