İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  İdari Yargılama Usulü Kanunu Rehberi > İdari yargıda dava dilekçelerinin reddine yol açan sebepler nelerdir ?

İdari yargıda dava dilekçelerinin reddine yol açan sebepler nelerdir ?

İdari yargıda dava dilekçelerinin reddine yol açan sebepler nelerdir ?      
 
a- İdari davaya ilişkin dilekçelerde tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri; davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller; davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi; vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar; vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası gösterilmemişse,
b- Dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri dava dilekçesine eklenmemişse,
c- Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla değilse,
d- Birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile de dava açılmışsa ve bu işlemler arasında maddi veya hukuki yönden bağlılık yada sebep-sonuç ilişkisi bulunmuyorsa,
e- Birden fazla şahıs müşterek dilekçe ile dava açmışsa ve davacıların hak veya menfaatlerinde iştirak bulunmuyor yada davaya yol açan maddi olay veya hukuki sebepler aynı değilse,
Otuzgün içinde 2577 sayılı Yasa'nın 3 ve 5 inci maddelerine uygun şekilde (8. ve 11. sorulara bakın) yeniden düzenlenmek veya noksanları tamamlanmak üzere dilekçelerin reddine;
Ehliyetli olan şahsın avukat olmayan vekili tarafından dava açılmış ise otuzgün içinde bizzat veya bir avukat vasıtasıyla dava açılmak üzere dilekçelerin reddine karar verilir. (2577/15-1/d)
 
Dilekçelerin 2577 sayılı Yasa'nın 3 üncü maddesine (8. soruya bakın) uygun olmamaları dolayısıyla reddi halinde yeni dilekçeler için ayrıca harç alınmaz. (2577/15-3) Bu kararlara karşı temyiz veya itiraz yolu kapalıdır. (2577/15-4) Dilekçelerin reddedilmesi üzerine, yeniden verilen dilekçelerde aynı yanlışlıklar yapıldığı takdirde dava reddedilir. (2577/15-5)

 

 
  İdari yargıda dava dilekçelerinin reddine yol açan sebepler nelerdir ? Alt Başlıklar
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.