İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  İdari Yargılama Usulü Kanunu Rehberi > İdari yargı yerlerinde hangi davalarda tek hakim tarafından karar verilir ?

İdari yargı yerlerinde hangi davalarda tek hakim tarafından karar verilir ?

İdari yargı yerlerinde hangi davalarda tek hakim tarafından karar verilir ?
 
Konusu belli parayı içeren ve uyuşmazlık miktarı 9.230TL’yi aşmayan idari işlemlere karşı açılan iptal davaları (2576/7-1/a) ile uyuşmazlık miktarı 9.230 TL’yi lirayı aşmayan tam yargı (tazminat) davaları, (2576/7-1/b) idare mahkemesi hakimlerinden biri tarafından çözümlenir.
 
Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin olan ve toplam değeri 9.230 TL’yi aşmayan davalarla, bu konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasına ilişkin olup toplam değeri 9.230 TL’yi aşmayan davalar, vergi mahkemesi hakimlerinden biri tarafından çözümlenir.   (2576/7-2)
 
 
 

            İDARİ YARGIDA TEK HAKİMLE GÖRÜLECEK DAVALARA İLİŞKİN PARASAL HADLER :

 

 

 

2000 yılı için :

1.000.000.000,-TL

(2576 / 7. md.)

2001 yılı için :

1.560.000.000,-TL

(yen.değ.oranı : % 56)

2002 yılı için :

2.380.000.000,-TL

(yen.değ.oranı : % 53,2)

2003 yılı için :

3.780.000.000,-TL

(yen.değ.oranı : % 59)

2004 yılı için :

4.850.000.000,-TL

(yen.değ.oranı : % 28,5)

2005 yılı için :

5.390,-YTL

(yen.değ.oranı : % 11,2)

2006 yılı için :

5.910,-YTL

(yen.değ.oranı : % 9,8)

2007 yılı için :

6.370,-YTL

(yen.değ.oranı : % 7,8)

2008 yılı için :

6.820,-YTL

(yen.değ.oranı : % 7,2)

2009 yılı için :

7.630,-TL

(yen.değ.oranı : % 12)

2010 yılı için :

7.790,-TL

(yen.değ.oranı : % 2,2)

2011 yılı için :

8.380,-TL

(yen.değ.oranı : % 7,7)

2012 yılı için :

9.230,-TL

(yen.değ.oranı : % 10,26)

 

 

 

Hazırlayan :  Ali İhsan TEMEL%

 

 
  İdari yargı yerlerinde hangi davalarda tek hakim tarafından karar verilir ? Alt Başlıklar
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.