İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  İdari Yargılama Usulü Kanunu Rehberi > İdari davalarda hangi hallerde duruşma yapılır ?

İdari davalarda hangi hallerde duruşma yapılır ?

İdari davalarda hangi hallerde duruşma yapılır ?
 
Danıştay ile idare ve vergi mahkemelerinde açılan iptal ve 5.910,- YTL’yi aşan tam yargı (tazminat) davaları ile tarh edilen vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları toplamı 5.910,- YTL’yi aşan vergi davalarında, taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır. (2577/17-1)
Temyiz ve itirazlarda duruşma yapılması tarafların istemine ve Danıştay veya ilgili bölge idare mahkemesi kararına bağlıdır. (2577/17-2)
Duruşma talebi, dava dilekçesi ile cevap ve savunmalarda yapılabilir. (2577/17-3)
Yukarıda belirtilen kayıtlara bağlı olmaksızın, Danıştay, mahkeme ve hakim kendiliğinden de duruşma yapılmasına karar verebilir. (2577/17-4)
Duruşma davetiyeleri duruşma gününden en az otuz gün önce taraflara gönderilir. (2577/17-5)

 

 
  İdari davalarda hangi hallerde duruşma yapılır ? Alt Başlıklar
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.