İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  İdari Yargılama Usulü Kanunu Rehberi > İdari dava dilekçeleri nasıl hazırlanır ?

İdari dava dilekçeleri nasıl hazırlanır ?

İdari dava dilekçeleri nasıl hazırlanır ?
 
İdari davalar, Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılır. (2577/3-1)
Dilekçelerde;
a- Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri, (2577/3-2/a)
b- Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller, (2577/3-2/b)
c- Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi, (2577/3-2/c)
d- Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar, (2577/3-2/d)
e- Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası, (2577/3-2/e)
Gösterilir.
Dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri dava dilekçesine eklenir. Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur. (2577/3-3)

 

 
  İdari dava dilekçeleri nasıl hazırlanır ? Alt Başlıklar
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.