İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  İdari Yargılama Usulü Kanunu Rehberi > Bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurulmuş ancak kesin bir cevap alınamamışsa, ne zaman dava açılabilir ?

Bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurulmuş ancak kesin bir cevap alınamamışsa, ne zaman dava açılabilir ?

Bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurulmuş ancak kesin bir cevap alınamamışsa, ne zaman dava açılabilir ?
 
İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler. (2577/10 -1)
Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştay’a, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı,isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler. (2577/10-2)

 

 
  Bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurulmuş ancak kesin bir cevap alınamamışsa, ne zaman dava açılabilir ? Alt Başlıklar
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.