İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > Yürütmenin Durdurulması : İdare Hukuku > Yürütmenin Durdurulması (yürütmeyi durdurma) dilekçesi -başvuru örneği

Yürütmenin Durdurulması (yürütmeyi durdurma) dilekçesi -başvuru örneği

Naklen atama işlemine karşı dava dilekçe örneği
Yürütmenin Durdurulması İstemlidir.
Duruşmalıdır.
………..  İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
                                                                                                        ………….
 
 
DAVACI………...….:          (T.C. Kimlik No)
Adresi……………....:
VEKİLİ……….........:
Adresi……………....:
DAVALI……………:
TEBLİĞ TARİHİ….:
DAVANIN KONUSU : ….. görevinden … görevine atanmama ilişkin  ...... tarih ve  ….….. sayılı işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle oksun kalacağım parasal haklarımın yasal faiziyle birlikte tarafıma ödenmesine ayrıca 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü kanunu’nun 27. maddesi uyarınca dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağından yürütmenin durdurulması istemidir.
OLAY VE HUKUKİ AÇIKLAMA: ….. olarak görev yapmaktayım. Görevimde başarılıyım. Sicillerim iyi ve çok iyi olup herhangi bir disiplin cezam da bulunmamaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. maddesinin birinci fıkrasında, “Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.” hükmü yer almakta ise bu hüküm ile memurların naklen atanmaları konusunda idarelere verilen takdir yetkisi sınırsız olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlıdır.
………
Bu nedenle, işbu davayı zorunda kaldık.
YASAL DELİLLER: : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili mevzuat
SONUÇ VE İSTEM:
Açıklanan nedenlerle….. görevinden … görevine atanmama ilişkin  ...... tarih ve  ….….. sayılı işlemin İPTALİNE ile öncelikle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü kanunu’nun 27. maddesi uyarınca dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağından YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA, ayrıca dava konusu işlem nedeniyle oksun kalacağım parasal haklarımın yasal faiziyle birlikte tarafıma ödenmesine, ileride avukat tutmam halinde avukatlık giderleriyle yargılama giderlerin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini istemekteyim. istemidir.
 TARİH
İSİM
İMZA
EKLER: 1- Dava konusu işlem
            2- Başvurular
            3-Diğer deliller
            5-Emsal kararlar
Not: Bu dava dilekçesi örneği genel bir şablon olup dava açılırken uzman bir hukukçuya başvurulması gerekebilir. Bu dava dilekçesi örneğinden dolayı www.idarehukuku.net sorumlu değildir.
 
 
 
 

 

 
  Mevzuat
İçerik bulunmamaktadır
  İçtihat
İçerik bulunmamaktadır
  Hukuki Açıklamalar
İçerik bulunmamaktadır
  Makaleler
İçerik bulunmamaktadır
  Dava Dilekçeleri
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.