İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İdari Yargılama Usulü Kanunu Rehberi > Dava dilekçelerinin ilk incelemesi nasıl yapılır ?

Dava dilekçelerinin ilk incelemesi nasıl yapılır ?

Dava dilekçelerinin ilk incelemesi nasıl yapılır ?                                         
 
Dilekçeler Danıştay’da Evrak Müdürlüğü’nce kaydedilir ve Genel Sekreterlik’çe görevli dairelere havale olunur. (2577/14-1)
Dilekçeler, idare ve vergi mahkemelerinde, mahkeme başkanının veya hakimin havalesi ile kaydolunur. (2577/14-2)
Dilekçeler, Danıştay’da daire başkanının görevlendireceği bir tetkik hakimi, idare ve vergi mahkemelerinde ise mahkeme başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından :
a- Görev ve yetki, (2577/14-3/a)
b- İdari merci tecavüzü, (2577/14-3/b)
c- Ehliyet, (2577/14-3/c)
d- İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı, (2577/14-3/d)
e- Süre aşımı, (2577/14-3/e)
f- Husumet, (2577/14-3/f)
g- 2577 sayılı Yasanın 3 ve 5 inci maddelere uygun olup olmadıkları, (8. ve 11. sorulara bakın) (2577/14-3/g)
Yönlerinden sırasıyla incelenir.
Dilekçeler bu yönlerden kanuna aykırı görülürse durum; görevli daire veya mahkemeye bir rapor ile bildirilir. Tek hakimle çözümlenecek dava dilekçeleri için rapor düzenlenmez ve 2577 sayılı Yasanın 15 inci maddesi hükümleri (22-26. sorulara bakın) ilgili hakim tarafından uygulanır. Dilekçe üzerinde yapılacak inceleme ve bu inceleme üzerine yapılacak işlemler dilekçenin alındığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır. (2577/14-4)
İlk incelemeyi yapanlar, bu noktalardan kanuna aykırılık görmezler veya daire veya mahkeme tarafından ilk inceleme raporu yerinde görülmezse, tebligat işlemi yapılır. (2577/14-5)
Yukarıdaki hususların ilk incelemeden sonra tespit edilmesi halinde de davanın her safhasında 2577 sayılı Yasanın 15 nci maddesi hükmü (22-26. sorulara bakın) uygulanır. (2577/14-6)

 

 
  Mevzuat
İçerik bulunmamaktadır
  İçtihat
İçerik bulunmamaktadır
  Hukuki Açıklamalar
İçerik bulunmamaktadır
  Makaleler
İçerik bulunmamaktadır
  Dava Dilekçeleri
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.