İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > Belediye > Belediye giderleri

Belediye giderleri

    BELEDİYENİN GİDERLERİ
    Madde 60 - Belediyenin giderleri şunlardır:
    a) Belediye binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.
    b) Belediyenin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
    c) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri.
    d) Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.
    e) Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak giderler.
    f) Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve katıldığı birliklerle ilgili ortaklık payı ve üyelik aidatı giderleri.
    g) Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler.
    h) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ile sigorta giderleri.
    i) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.
    j) Dava takip ve icra giderleri.
    k) Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri.
    l) Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler.
    m) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve proje giderleri.
    n) Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler.
    o) Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri.
    p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler.
    r) Şartlı bağışlarla ilgili yapılacak harcamalar.
    s) İmar düzenleme giderleri.
    t) Her türlü proje giderleri.

 

 
  Mevzuat
İçerik bulunmamaktadır
  İçtihat
İçerik bulunmamaktadır
  Hukuki Açıklamalar
İçerik bulunmamaktadır
  Makaleler
İçerik bulunmamaktadır
  Dava Dilekçeleri
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.